ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051)37258520-372551 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهدمقدس،ميدان توحيد،سه راه کاشاني ، نبش کاشاني mrt.green@yahoo.com 50 مراجعه نمایید.